Alexander Smith – Lovell Partnerships

Enw: Alexander Smith
Prifysgol: University of West England
Swydd Bresennol a Chwmni: Graddedig Tir a Phartneriaeth yn Lovell Partnership

Beth a’ch denodd at y cynllun graddedigion?

Roedd rôl oedd ar gynnig yn berthnasol i fy ngradd ac yn rhywbeth oedd o ddiddordeb i mi. Mae gan y cwmni enw da a hoffwn i aros yn ne Cymru.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich amser ar y cynllun?

Hoffwn ddysgu rhagor am gaffael a’r broses ddatblygu a gweithio’n dda mewn tîm i gwblhau’r gwaith a roddir i mi.

A oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Roedd y broses wedi’i threfnu’n dda iawn a gwnaeth y trefnwyr i mi deimlo’n braf a llonydd sy’n eich galluogi i ddangos eich gorau glas.

Other Case Studies

Alex Hopkins – MSc Human Resource Management