Annie Harding – Front Door Communications

Enw: Annie Harding
Swydd Bresennol a Chwmni: Goruchwylydd Cyfathrebu, Front Door Communications

Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC?

Y manteision megis y cymhwyster a’r cymorth. Mae’n fwy dibynadwy na chyfleoedd y tu allan i gynlluniau graddedigion

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun?

Dysgu pethau newydd a thyfu o fewn y cwmni

Oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Rhowch 100% i’r cais a’r cyfweliad, peidiwch ag ofni dangos pwy ydych chi a’ch brwdfrydedd. Paratowch gymaint â phosibl. A sylweddolwch pa mor wych yw’r cyfle hwn – FELLY MANTEISIWCH ARNO!

Other Case Studies

Alex Hopkins – MSc Human Resource Management