Athensys

Mae Athensys, a ffurfiwyd yn 2019, yn gwmni technoleg yng Nghaerdydd sydd â chenhadaeth syml – i wella’r broses o gyflawni projectau mawr ar y cyd. Gyda phrofiad helaeth a meddalwedd arloesol, mae Athensys yn galluogi timau masnachol mewn sefydliadau mawr ac adrannau’r llywodraeth i gydymffurfio’n well â’u rhwymedigaethau cytundebol a chael mwy o werth o weithio ar brojectau sylweddol a chymhleth.

Ymunodd Athensys â Chynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd pan oedd gofyniad i ychwanegu aelod newydd at ei dîm o ddatblygwr gwefannau.

Heather Butterworth, Cyfarwyddwr Ariannol:

“I lawer o gwmnïau BBaCh cychwynnol fel Athensys, yn aml wrth recriwtio mae’n gallu cymryd llawer o amser i ddod o hyd i ymgeiswyr talentog sy’n addas ar gyfer y tîm”.

“Roedd Tîm Datblygu Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn broffesiynol ac o gymorth, gan amlinellu’n glir bob cam o’r broses i ni. Roedden nhw hefyd yn rheoli manylion ymarferol y cyfweliadau a’r asesiadau, yn ogystal â’n hannog ni i gyfrannu unrhyw sylwadau a fyddai’n eu helpu i lunio’r rhestr fer.”

Ym mis Mawrth 2020 ymunodd Cass Winfrey â thîm Athensys fel datblygwr gwefannau. Ers dechrau gyda’r cwmni, mae hi eisoes wedi bod wrthi’n gweithio ar y sylfaen god ac mae’n gwneud cyfraniadau pwysig, ystyrlon at brojectau mawr.

Cass Winfrey, Datblygwr Gwefannau:

“Cefais fy helpu gan Gynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd i gael swydd ym maes datblygu meddalwedd. Cefais gymorth trwy gydol y broses gyfan ac roedd y bobl o’r cynllun graddedigion yn hawdd iawn mynd atynt. Rwyf bellach yn gweithio mewn tîm o wynebau cyfeillgar sy’n helpu i gefnogi fy natblygiad parhaus fel datblygwr pentwr llawn yn ogystal ag ennill cymhwyster ychwanegol trwy’r ILM.”

Heather Butterworth, Cyfarwyddwr Ariannol:

“Byddem yn argymell Cynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd i unrhyw fusnesau sydd angen help gyda recriwtio ac sy’n rhoi cyfle i raddedigion lleol mae’n bosibl na fyddem fel arall wedi dod o hyd iddynt ar ein pennau ein hunain.”

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited