Calum McKendrick – NetSupport UK

Enw: Calum Mckendrick
Prifysgol: Prifysgol Caerdydd
Swydd Bresennol a Chwmni: Peiriannydd Desg Gymorth, Net Support UK

Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC?

Cael profiad o rôl broffesiynol, yn benodol yn y diwydiant TG

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun?

Gwella fy ngwybodaeth a fy sgiliau a llwyddo mewn rôl newydd

Oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Dyma gyfle gwych i roi hwb i’ch gyrfa

Other Case Studies

Alex Hopkins – MSc Human Resource Management