Chris Hodge, Uwch Bartner Busnes – Recriwtio, Pobl

Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC?

Mae gan y cynllun rwydwaith sefydledig mewn cronfa fawr barod o ymgeiswyr. Felly roedd Pobl yn gwybod mai dyma fyddai’r unig ffynhonnell y byddai ei hangen arnom i ddod o hyd i’r bobl iawn ar gyfer ein rolau.

Pam dylai busnesau eraill ystyried groesawu graddedigion atynt drwy Gynllun Graddedigion P-RC?

Gyda’r cynllun yn cynnig gwasanaeth llawn o’r dechrau i’r diwedd, gall ateb eich gofynion, waeth pa elfen bynnag o’r broses recriwtio y mae angen cymorth arnoch chi gyda hi.

Oes gennych unrhyw gyngor i bobl sydd wedi graddio yn ddiweddar ac sy’n ceisio dod o hyd i’w swydd gyntaf?

Wrth wneud cais, canolbwyntiwch ar ofynion penodol y fanyleb person a dangoswch yn gryno sut rydych chi’n ateb y gofynion hynny. Ymchwiliwch i’r cwmni hefyd a deall beth sy’n bwysig iddo, a chyfeirio ato yn eich cais. Yn aml, bydd hyn wedi ei grynhoi yng ngwerthoedd y sefydliad.

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited