Fergus Allen – Clifton Private Finance

Enw: Fergus Allen
Prifysgol: Leeds Trinity University
Swydd Bresennol a Chwmni: Brocer dan hyfforddiant yn Clifton Private Finance

Beth a’ch denodd at y cynllun graddedigion?

Cyfle da i ddatblygu ymhellach, dechrau gyda chyflogwr dibynadwy a chydag enw da.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich amser ar y cynllun?

Deall fy rôl yn CPF yn llawn, cae cynnig am swydd lawn ar gontract parhaol gyda CPF, rhagor o gymwysterau i’w hychwanegu at fy CV.

A oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Ewch amdani! Mae’r system wedi’i threfnu’n dda iawn ac mae’r cwrs yn bwrpasol hefyd.

Other Case Studies

Alex Hopkins – MSc Human Resource Management