Gabriele Dulskyte – Excellence IT

Enw: Gabriele Dulskyte
Prifysgol: Prifysgol de Cymru
Swydd Bresennol a Chwmni: Cydlynydd Gwerthiannau a Hyfforddiant yn Excellence IT

Beth a’ch denodd at y cynllun graddedigion?

Cael cyfle i ennill rhagor o gymwysterau wrth weithio.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich amser ar y cynllun?

Rwy’n gobeithio cael rhagor o sgiliau trosglwyddadwy y gallaf eu defnyddio yn y dyfodol.

A oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Gwnewch eich gwaith ymchwil ac achubwch ar y cyfleoedd sydd ar gael.

Other Case Studies

Alex Hopkins – MSc Human Resource Management