Gethin Worgan, Rheolwr Cyffredinol, FSEW

Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC? 

Mae FSEW yn Ddosbarthwr Nwyddau Rhyngwladol ac yn delio â llawer o wledydd ledled y byd. Gan fod gan Brifysgol Caerdydd sylfaen myfyrwyr amrywiol a argymhellir yn fawr, roeddem yn teimlo mai dyna’r lle i droi i ddod o hyd i unigolion talentog i ymuno â’n busnes.

Pam dylai busnesau eraill ystyried cymryd graddedigion trwy Gynllun Graddedigion P-RC?

Mae cael person addysgedig mewn unrhyw fusnes yn helpu, yn sicr mewn swyddi sy’n gofyn i berson ddeall cyfarwyddyd y tro cyntaf. Rydym hefyd yn gallu dod o hyd i ymgeiswyr â chymwysterau, ac er nad ydynt o bosib yn yr union faes sydd ei angen, mae rhai synergeddau a meysydd sy’n cyfateb i’r bobl sydd eu hangen arnom.

Oes gennych unrhyw gyngor i bobl sydd wedi graddio yn ddiweddar ac sy’n ceisio dod o hyd i’w swydd gyntaf?

Byddwch yn ymrwymedig i beth bynnag y dewiswch ei wneud. Efallai nad yw eich cymwysterau’n cyfateb yn union i ryw rôl, ond peidiwch â gadael i hynny eich dal yn ôl, ewch amdani. Pan fyddwch chi’n ymrwymo i rywbeth, gafaelwch ynddo gyda’ch dwy law, gweithiwch yn galed a dewch â’r pethau rydych chi wedi’u dysgu yn y Brifysgol i’ch cyflogwr – does dim un syniad yn syniad drwg!

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited