Kathryn Chadwick, Front Door Communications

Enw: Kathryn Chadwick
Swydd a Chwmni Presennol: Cyfarwyddwr, Front Door Communications

Pam wnaethoch chi benderfynu cymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion CCR?

Roeddem wedi cael trafferth yn cyflogi’r ymgeisydd iawn ac yn enwedig i ddenu graddedigion. Roeddem yn credu taw hwn oedd yr opsiwn perffaith!

Pam ddylai busnesau eraill ystyried penodi graddedigion sydd ar y Cynllun Graddedigion CCR?

Roedd y broses yn hawdd ac hefyd gwnaethom ddod o hyd i berson grêt na fyddem wedi dod o hyd iddo fel arall.

Oes gennych unrhyw gyngor i rai sydd newydd raddio ac sy’n bwriadu sicrhau swydd gyntaf?

Dewch i’r cyfweliad gyda disgwyliadau realistig a byddwch yn barod i wneud profion/ymarferion mewn ail gyfweliad

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited