Laura Coombs – Renewable Energy Trainee at Spire Renewables

Enw: Laura Coombs
Prifysgol: Prifysgol Caerdydd
Swydd Bresennol a Chwmni: Hyfforddai Ynni Adnewyddadwy yn Spire Renewables

Beth a’ch denodd at y cynllun graddedigion?

  • Roedd y swydd mewn maes y bu gen i ddiddordeb ynddo erioed.
  • Roedd hi’n ymddangos y buaswn i’n cymryd rhan fawr yn y gwaith.
  • Cyfle da i ddysgu a chael profiad mewn maes yr hoffwn ddatblygu gyrfa ynddo.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich amser ar y cynllun?

  • Dysgu rhagor am y sector ynni adnewyddadwy
  • Dysgu rhagor am y cwmni yn gyffredinol
  • Cael profiad o’r math hwn o amgylchedd gwaith ac ennill sgiliau allweddol.

A oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Cadwch eich..

Other Case Studies

Alex Hopkins – MSc Human Resource Management