Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited

Hi, Liz ydw i o Fulcrum Direct Limited.

Cawsom brofiad “cadarnhaol iawn” yn defnyddio Cynllun Graddedigion Menter. “Mae’n bendant yn llwybr da i fynd” i fusnesau sy’n ystyried cyflogi graddedigion.

Dysgwch fwy am ein profiad gyda’r Cynllun Graddedigion Menter yma! (Link Button < this will open the full list of answered case study questions)

Enw’r Busnes:Fulcrum Direct Limited

Lleoliad y Busnes: Caerdydd

Cyswllt y Busnes:  Liz Knowles

Teitl(au) Swydd Graddedig: Gwaith Project

 

Ydych chi wedi defnyddio unrhyw gynlluniau graddedigion eraill? (Os felly, faint?)

“Ydw, Interniaethau Santander a Go Wales”

Beth oedd eich teimladau ynghylch derbyn gweithwyr/graddedigion ar gyfer rolau/cynlluniau yn ystod pandemig?

“Dim problem, gellir gwneud y math o waith rydym yn ei wneud o bell.”

Beth a’ch denodd at y Cynllun Graddedigion Menter?

“Cawsom ein cyfeirio at y cynllun drwy PDC. Yr atyniad yw ei gwmpas eang.”

Pam penderfynoch gymryd rhan yn y Cynllun Graddedigion Menter?

“Roedd angen i ni recriwtio staff ac mae recriwtio graddedigion bob amser wedi bod yn llwyddiannus iawn i ni.”

Sut bu eich profiad o ddefnyddio’r Cynllun Graddedigion Menter, yn enwedig yn ystod pandemig?

“Roedd yn dda. Oherwydd bod y pandemig yn golygu na allem gwrdd ag unrhyw un wyneb yn wyneb roedd ambell gwestiwn cychwynnol ynglŷn â phwy sy’n gyfrifol am beth ond roedd y rhain yn cael eu datrys ac roedd safon yr ymgeiswyr yn dda.”

A oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth fusnesau eraill sy’n ystyried derbyn graddedigion trwy’r Cynllun Graddedigion Menter?

“Mae’n bendant yn llwybr da i’w ddilyn.”

Beth fyddai eich cyngor i raddedigion sy’n ceisio sicrhau eu swydd gyntaf? Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau i ni?

“Paratowch! Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod cymaint am y cwmni a’r swydd â phosibl. Byddwch hefyd yn barod i ddweud pam rydych yn addas iawn ar gyfer y rôl sydd ar gael a’r hyn y byddech yn ei gyfrannu.”

Sut helpodd y cymorth recriwtio eich busnes? Ac a fyddech chi’n gwneud unrhyw newidiadau?

“Wedi hysbysebu ein swyddi gwag i gynulleidfa eang a helpu i sicrhau bod gennym ymgeiswyr perthnasol.”

A fyddech yn ein hargymell i eraill? Ac a fyddech chi’n ein defnyddio eto?

“Byddwn, a byddwn!”

Un frawddeg i grynhoi eich profiad o Gynllun Graddedigion Menter…

“Cadarnhaol iawn…”

 

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Clifton Private Finance