Phil Stephenson, Syrfëwr Datblygu Graddedigion Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC?

Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn cynyddu fy ngwybodaeth. Gobeithio y bydd cynyddu fy ngwybodaeth yn helpu i ddatblygu fy ngyrfa.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun?

Roeddwn yn gobeithio deall sut i ragori fel arweinydd o fewn fy nghyfyngiadau a sut i ddefnyddio’r hyfforddiant yn fy rôl benodol. Roedden hefyd eisiau ddeall sut y gall rheolwyr ac arweinwyr ragori yn eu rôl a hyrwyddo’r busnes.

Oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Mae’n gynllun gwych, ac mae’n agwedd ddiddorol iawn at addysg. Cyflwynir y wybodaeth ac yna mae bob amser yn cael ei chymhwyso drwy hunanfyfyrio i greu dull gweithredu unigol.

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited