Rhiannon Newell, Swyddog Adnoddau Dynol Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd?

  • I gael mynediad at gronfa ehangach o ymgeiswyr sydd â’r sgiliau a’r wybodaeth gywir ar gyfer ein cyfleoedd i raddedigion.
  • I gael mynediad at arbenigedd Tîm P-RC
  • Argaeledd y cymhwyster SARh a chymorth rhwydwaith gan gohort PDC.

Pam dylai busnesau eraill ystyried cymryd graddedigion trwy Gynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd?

  • Mae’r bartneriaeth â phrifysgolion lleol yn helpu busnesau i gael gafael ar y math cywir o dalent gyda’r sgiliau diweddaraf.
  • I fusnesau sydd â llai o amser ac adnoddau, gall y P-RC gynnig cymorth ychwanegol h.y. gyda phrosesau llunio rhestr fer a chyfweliadau.
  • Mae tîm P-RC yn cyfathrebu llawer ac mae ganddynt ddull gweithredu hyblyg, gan wneud i’r broses gyfan redeg yn fwy llyfn i gyflogwyr.
  • Mae’r Cynllun yn cynnig cyfleoedd datblygu ychwanegol fel cymhwyster SARh a all fod yn ased i’r graddedigion a’r cyflogwr.

Oes gennych unrhyw gyngor i bobl sydd wedi graddio yn ddiweddar ac sy’n ceisio dod o hyd i’w swydd gyntaf?

  • Cadwch CV cyfredol, trefnus a chryno.
  • Paratowch yn dda ar gyfer cyfweliadau bob amser; gwnewch nodiadau, cynlluniwch ar gyfer cwestiynau posibl ac ymchwiliwch i’r sefydliad.
  • Peidiwch â digalonni os nad ydych yn cael llwyddiant ar unwaith – meddyliwch sut y gallwch sefyll allan o’r dorf a daliwch ati.

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited