Sam O’Neill – Clifton Private Finance

Enw: Sam O’Neill
Swydd Bresennol a Chwmni: Uwch Frocer Cyllid yn Clifton Private Finance

Pam penderfynoch gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC?

Rydym wedi cynnal cynllun graddedigion tebyg yn ein swyddfa ym Mryste ac wrth agor swyddfa yng Nghaerdydd ym mis Ionawr, roedd yn edrych fel cyfle gwych i ymestyn.

Pam y dylai busnesau eraill ystyried cymryd graddedigion drwy gynllun Graddedigion P-RC?

Mae pawb ar eu hennill. O safbwynt masnachol rydych yn cael dalen wag sy’n dod i’r cwmni, yn awyddus ac yn barod i ddysgu. O safbwynt y graddedig, byddwch yn mynd yn syth i mewn i’r amgylchedd gwaith ond gyda chymorth ychwanegol. Mae’r diwrnod asesu yn rhoi cyfle gwerthfawr i weld eich ymgeiswyr yn gweithredu cyn cyfweliad.

A oes gennych unrhyw gyngor i bobl sydd wedi graddio yn ddiweddar ac yn ceisio sicrhau ei swydd gyntaf?

Achubwch ar bob cyfle sydd gennych i ddatblygu eich hun. Yn aml, bydd hyd yn oed y profiadau gwael yn troi’n stori dda!

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited