Tia Scawthorn – eTeach

Enw: Tia Scawthorn
Prifysgol: Prifysgol De Cymru
Swydd Bresennol a Chwmni: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu – eTeach

Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC?

Y syniad o ennill gradd ac wedyn symud ymlaen at gael gyrfa gradd oedd yr hyn a’m denodd at y cynllun graddedigion. Hefyd roeddwn i am aros yn agos at fy nghartref.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun?

Rwy’n gobeithio cael gyrfa lawn amser gydag eTeach yn ystod y cynllun, hefyd y sgiliau sy’n gwneud i mi sefyll allan yn y byd marchnata.

Oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Byddwn i’n dweud, ‘ewch amdani’, mae’n gynllun gwych i fod yn rhan ohono. Mae cael swydd radd yn rhywbeth i fod yn falch ohono.

Other Case Studies

Alex Hopkins – MSc Human Resource Management