Vanessa Leynshon – eTeach

Enw: Vanessa Leynshon
Swydd Bresennol a Chwmni: Cyfarwyddwr, eTeach

Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC?

Y cyfle i ddatblygu dawn pobl ifanc a’u cadw yng Nghymru

Pam y dylai busnesau eraill ystyried cymryd graddedigion drwy gynllun Graddedigion P-RC?

  • Mynediad at bobl ifanc ddawnus.
  • Proses asesu a chyfweld drylwyr gan Gynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
  • Cyfathrebu a threfnu da gan Swyddogion Datblygu Graddedigion.

Oes gennych unrhyw gyngor i bobl sydd wedi graddio yn ddiweddar ac yn ceisio sicrhau ei swydd gyntaf?

  • Gwnewch eich CV yn berthnasol
  • Paratowch ar gyfer popeth: cadw amser a golwg ayb.
  • Ymchwiliwch i’r cwmni’n drylwyr

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited