Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Helo, Gareth ydw i o Knox & Wells Limited. Cawsom brofiad “cadarnhaol iawn” yn defnyddio Cynllun Graddedigion Venture. “O safbwynt BBaCh, o ystyried ein diffyg adnodd Adnoddau Dynol mewnol, helpodd yn aruthrol i ddenu a sicrhau’r ymgeisydd cywir.” Credwn fod y cynllun yn “darparu cymorth hanfodol i gynorthwyo eich datblygiad busnes” a “byddem yn bendant […]

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited

Hi, Liz ydw i o Fulcrum Direct Limited. Cawsom brofiad “cadarnhaol iawn” yn defnyddio Cynllun Graddedigion Menter. “Mae’n bendant yn llwybr da i fynd” i fusnesau sy’n ystyried cyflogi graddedigion. Dysgwch fwy am ein profiad gyda’r Cynllun Graddedigion Menter yma! (Link Button < this will open the full list of answered case study questions) Enw’r […]

Clifton Private Finance

Helo, Sam ydw i. Rwy’n Uwch-gynghorydd gyda Clifton Private Finance. Trwy’r Cynllun Graddedigion Menter, penodwyd ein Graddedig cyntaf, Fergus, fel Brocer Cyllid dan Hyfforddiant. Mae Fergus bellach yn Frocer Cwbl Gymwysedig, yn ogystal â chydweithiwr a ffrind gwerthfawr. Mae’r Cynllun Graddedigion Menter yn “hawdd” “Os nad yw e wedi torri, peidiwch â’i drwsio! Rhagor o’r […]

Sam O’Neill – Clifton Private Finance

Enw: Sam O’Neill Swydd Bresennol a Chwmni: Uwch Frocer Cyllid yn Clifton Private Finance Pam penderfynoch gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC? Rydym wedi cynnal cynllun graddedigion tebyg yn ein swyddfa ym Mryste ac wrth agor swyddfa yng Nghaerdydd ym mis Ionawr, roedd yn edrych fel cyfle gwych i ymestyn. Pam y dylai busnesau eraill […]

Cloth Cat

Stiwdio yng Nghaerdydd yw Cloth Cat Animation, y cwmni cynhyrchu animeiddio mwyaf yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd gan raddedig o Brifysgol De Cymru ac mae’n parhau i gyflogi a chadw graddedigion talentog ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae eu tîm amryddawn a phrofiadol o gyfarwyddwyr, cynhyrchwyr, artistiaid a thechnegwyr wedi dod ynghyd i rannu eu brwdfrydedd am ddylunio […]

Effective Communication

Mae Effective Communication yn un o’r asiantaethau CC a chyfathrebu digidol arweiniol yng Nghymru. Wedi’i sefydlu gan y cyn olygydd papur newydd Alastair Milburn, mae Effective Communication yn chwilio am raddedigion creadigol ym Mhrifddinas Ranbarth Caerdydd sy’n mwynhau creu cynnwys ac yn gwybod sut i gael sylw’r gynulleidfa. Wedi’i hadeiladu gan dîm o gyn newyddiadurwyr, […]

Mandy Mardell – MagManager Ltd

Enw: Mandy Mardell Swydd Bresennol a Chwmni: Cyfarwyddwr MagManager Pam penderfynoch gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC? Rydym ni wedi bod yn chwilio am berson newydd raddedig i ymuno â MagManager ers tipyn. Mae’r busnes yn tyfu’n gyflym iawn ac roedd dod o hyd i berson newydd raddio yn edrych fel tasg bron amhosibl oherwydd […]

Gemma Clissett – Lovell Partnerships

Enw: Gemma Clissett Swydd Bresennol a Chwmni: Lovell Partnership Pam penderfynoch gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC? Sawl peth mewn gwirionedd! Roeddem wedi hysbysebu ar gyfer graddedigion ar ddechrau’r flwyddyn ac roedd lefel yr ymgeiswyr yn foddhaol, ond roedd rhai â chymwysterau rhy uchel ac nid yn union yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano […]

Vanessa Leynshon – eTeach

Enw: Vanessa Leynshon Swydd Bresennol a Chwmni: Cyfarwyddwr, eTeach Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC? Y cyfle i ddatblygu dawn pobl ifanc a’u cadw yng Nghymru Pam y dylai busnesau eraill ystyried cymryd graddedigion drwy gynllun Graddedigion P-RC? Mynediad at bobl ifanc ddawnus. Proses asesu a chyfweld drylwyr gan Gynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth […]

Kathryn Chadwick, Front Door Communications

Enw: Kathryn Chadwick Swydd a Chwmni Presennol: Cyfarwyddwr, Front Door Communications Pam wnaethoch chi benderfynu cymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion CCR? Roeddem wedi cael trafferth yn cyflogi’r ymgeisydd iawn ac yn enwedig i ddenu graddedigion. Roeddem yn credu taw hwn oedd yr opsiwn perffaith! Pam ddylai busnesau eraill ystyried penodi graddedigion sydd ar y Cynllun […]