Alex Hopkins – MSc Human Resource Management

Enw: Alex Hopkins O ble rwy’n dod: Casnewydd, De Cymru Prifysgol: Prifysgol De Cymru Dyddiad Graddio: 15 Tachwedd 2021 Teitl Graddedig: MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol Dyddiad Dechrau:  27 Medi, 2021 Cyflogwr: Specialist Security Co Goruchwylydd: Rachel Fleri Cwestiynau A wnaethoch chi gais am lawer o rolau neu gynlluniau i raddedigion? (os do, sawl un?) […]

Robert Stevens

Hi, Robert ydw i a chwblheais fy ngradd Peirianneg Awyrenneg BEng (anrh) ym Mhrifysgol Cymru ym mis Mehefin 2021. Yn dilyn fy ngradd, gwnes gais am y Cynllun Venture Graddedigion dan ei enw newydd ac fe’m penodwyd yn llwyddiannus fel Graddedig Ynni Adnewyddadwy ar gyfer Spire Renewables a dechreuais ar y 19 Gorffennaf 2021. Mae’r […]

Laura Coombs – Renewable Energy Trainee at Spire Renewables

Enw: Laura Coombs Prifysgol: Prifysgol Caerdydd Swydd Bresennol a Chwmni: Hyfforddai Ynni Adnewyddadwy yn Spire Renewables Beth a’ch denodd at y cynllun graddedigion? Roedd y swydd mewn maes y bu gen i ddiddordeb ynddo erioed. Roedd hi’n ymddangos y buaswn i’n cymryd rhan fawr yn y gwaith. Cyfle da i ddysgu a chael profiad mewn […]

Alexander Smith – Lovell Partnerships

Enw: Alexander Smith Prifysgol: University of West England Swydd Bresennol a Chwmni: Graddedig Tir a Phartneriaeth yn Lovell Partnership Beth a’ch denodd at y cynllun graddedigion? Roedd rôl oedd ar gynnig yn berthnasol i fy ngradd ac yn rhywbeth oedd o ddiddordeb i mi. Mae gan y cwmni enw da a hoffwn i aros yn […]

Fergus Allen – Clifton Private Finance

Enw: Fergus Allen Prifysgol: Leeds Trinity University Swydd Bresennol a Chwmni: Brocer dan hyfforddiant yn Clifton Private Finance Beth a’ch denodd at y cynllun graddedigion? Cyfle da i ddatblygu ymhellach, dechrau gyda chyflogwr dibynadwy a chydag enw da. Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich amser ar y cynllun? Deall fy rôl yn […]

Gabriele Dulskyte – Excellence IT

Enw: Gabriele Dulskyte Prifysgol: Prifysgol de Cymru Swydd Bresennol a Chwmni: Cydlynydd Gwerthiannau a Hyfforddiant yn Excellence IT Beth a’ch denodd at y cynllun graddedigion? Cael cyfle i ennill rhagor o gymwysterau wrth weithio. Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich amser ar y cynllun? Rwy’n gobeithio cael rhagor o sgiliau trosglwyddadwy y […]

Stephanie Organ – Nightingale HQ

Enw: Stephanie Organ Prifysgol: Prifysgol de Plymouth Swydd Bresennol a Chwmni: Marchnatwr Digidol yn Nightingale HQ Beth denodd chi at y cynllun graddedigion? Cyfle i fynd am swydd lle nad oedd disgwyl i fi wybod popeth a lle mae mwy o groeso i syniadau ffres na blynyddoedd o brofiad, a hefyd y cyfle i ddatblygu […]

Dale Hutcherson – NetSupport UK

Enw: Dale Hutcherson Prifysgol: Prifysgol Abertawe Swydd Bresennol a Chwmni Peiriannydd Desg Gymorth, Net Support UK Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC? Cyfle i ennill cymhwyster a fydd yn fy helpu yn y byd proffesiynol Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun? Ennill cymhwyster SARh, cynyddu nifer fy […]

Calum McKendrick – NetSupport UK

Enw: Calum Mckendrick Prifysgol: Prifysgol Caerdydd Swydd Bresennol a Chwmni: Peiriannydd Desg Gymorth, Net Support UK Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC? Cael profiad o rôl broffesiynol, yn benodol yn y diwydiant TG Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun? Gwella fy ngwybodaeth a fy sgiliau a llwyddo […]

Tia Scawthorn – eTeach

Enw: Tia Scawthorn Prifysgol: Prifysgol De Cymru Swydd Bresennol a Chwmni: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu – eTeach Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC? Y syniad o ennill gradd ac wedyn symud ymlaen at gael gyrfa gradd oedd yr hyn a’m denodd at y cynllun graddedigion. Hefyd roeddwn i am aros yn agos at fy […]