Cysylltwch â Venture Graddedigion

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol yn P-RC

Geraldine O’Sullivan

Swyddog Datblygu Graddedigion

Leanna Davies

Swyddog Datblygu Graddedigion

Gemma Jones

Swyddog Datblygu Graddedigion

Siaradwch â Venture Graddedigion

Os hoffech gysylltu â Venture Graddedigion, cyflwynwch eich manylion a bydd un o'r tîm yn cysylltu â chi, diolch!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad

Swyddfa'r Fargen Ddinesig, Ystafell 15, Canolfan Arloesedd a Thechnoleg Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7FQ