Category: Newyddion Venture

Gallwch nawr Fentro’r Iaith Gymraeg

Pam ddylai’r ganolfan sgiliau Venture fod y lle i fynd ar gyfer cyflogwyr P-RC…

Sut y gall cyflogwyr sicrhau’r graddedigion gorau o 13 Medi – yn gyflym, yn fedrus ac am ddim.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio ‘Venture’ i helpu i lunio dyfodol datblygu sgiliau ledled De-ddwyrain Cymru

Pam mae cydweithio’n gyrru uwchsgilio ac ailsgilio ar ôl COVID

Sut mae Prentisiaethau’n esblygu i ail-lunio ein sylfaen sgiliau

Cynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn profi ei werth yn y Sector Tai

Gwasanaeth Recriwtio Graddedigion P-RC: paru’r graddedigion cywir â’r sefydliadau cywir ar draws y rhanbarth.

Darganfyddwch sut i gyflogi’r graddedigion sy’n addas i chi

Ar y trywydd iawn i gyflawni ein strategaeth partneriaeth sgiliau