Category: Newyddion Venture

Sut y gall cyflogwyr sicrhau’r graddedigion gorau o 13 Medi – yn gyflym, yn fedrus ac am ddim.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio ‘Venture’ i helpu i lunio dyfodol datblygu sgiliau ledled De-ddwyrain Cymru

Pam mae cydweithio’n gyrru uwchsgilio ac ailsgilio ar ôl COVID

Sut mae Prentisiaethau’n esblygu i ail-lunio ein sylfaen sgiliau

Cynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn profi ei werth yn y Sector Tai

Gwasanaeth Recriwtio Graddedigion P-RC: paru’r graddedigion cywir â’r sefydliadau cywir ar draws y rhanbarth.

Darganfyddwch sut i gyflogi’r graddedigion sy’n addas i chi

Ar y trywydd iawn i gyflawni ein strategaeth partneriaeth sgiliau

Partneriaid P-RC gydag Innovate UK yn cefnogi menywod sy’n arloesi

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad defnyddiwr gorau. Os ydych chi’n dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych chi’n cytuno â sut rydym yn defnyddio cwcis.