Darganfyddwch sut i gyflogi’r graddedigion sy’n addas i chi

Mae’r rhan fwyaf o fusnesau ar ryw adeg yn ceisio dod â thalent a syniadau newydd i mewn i’r sefydliad – ond ychydig o fentrau sydd â’r amser a’r adnoddau mewnol i reoli ymgyrch recriwtio graddedigion.

Crëwyd Cynllun Recriwtio Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Mawrth 2019 i dynnu’r holl waith caled – ac unrhyw gost – allan o’r hafaliad: gan ddarparu gwasanaeth recriwtio graddedigion arbenigol am ddim i fusnesau o bob maint ar draws y rhanbarth, gan helpu cwmnïau i recriwtio’r dalent sy’n dod i’r amlwg sy’n ‘gywir’ ar gyfer y rôl a diwylliant y cwmni.

“Gwasanaeth recriwtio graddedigion am ddim i fusnesau o bob maint ar draws y rhanbarth”

Gallwch ddarganfod sut mae’r cynllun yn gweithio a’r canlyniadau profedig y mae’n eu cyflawni ddydd Llun 15 Chwefror, pan fydd Newyddion Busnes Cymru yn cynnal Trafodaeth Ddigidol ar Recriwtio Graddedigion P-RC. Mae’r panel yn cynnwys Swyddogion Datblygu Graddedigion P-RC – Geraldine O’Sullivan a Laura Carter – yn ogystal â Vanessa Leyshon o e-Teach a Sam O’Neil o Clifton Private Finance, sy’n cynrychioli dau sefydliad sydd wedi elwa o’r cynllun.

“Mae recriwtwyr ymroddedig P-RC yn rheoli’r prosiect cyfan o’r dechrau i’r diwedd”

Ymunwch â ni i glywed sut mae’r rhaglen yn darparu gwasanaeth proffesiynol a chadarnhaol i gyflogwyr ac ymgeiswyr – a sut mae tîm P-RC o recriwtwyr graddedigion penodedig yn rheoli’r prosiect cyflawn o’r dechrau i’r diwedd, o greu’r disgrifiad swydd a hysbysebu’r rôl, drwodd i asesu pob cais a rhoi’r ymgeiswyr gorau posibl ar restr fer.

“Ymunwch â ni ddydd Llun i weld sut y gallai’r cynllun weithio i chi”

Mae 83.5% o raddedigion a leolwyd wedi parhau i ddatblygu dyfodol disglair gyda’u sefydliad, drwy’r hyn y mae Vanessa a Sam yn ei gymeradwyo fel “proses symlach a phrofiad o ymgeiswyr eithriadol sy’n fuddiol i bawb”. Ymunwch â ni ddydd Llun ar gyfer ein Trafodaeth Ddigidol ar “Recriwtio’r graddedigion ‘cywir’ i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf” – a gweld sut y gallai’r cynllun weithio i chi.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Related Articles

Gallwch nawr Fentro’r Iaith Gymraeg

Pam ddylai’r ganolfan sgiliau Venture fod y lle i fynd ar gyfer cyflogwyr P-RC…

Sut y gall cyflogwyr sicrhau’r graddedigion gorau o 13 Medi – yn gyflym, yn fedrus ac am ddim.