Deffro’n Ddisglair yn Sir Fynwy

Mae Graddedigion Venture yn barod i ddisgleirio – y tro hwn, yn Sir Fynwy.

Mae’n anodd tyfu eich busnes a dod o hyd i’r dalent iawn i gefnogi twf eich menter – mae Venture yn deall sut y gall poenau twf effeithio ar eich busnes a’i gwneud yn anodd llenwi bylchau sgiliau yn eich sefydliad. Rydyn ni yma i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r bobl iawn sydd â’r sgiliau i ddiogelu eich llwyddiant yn y dyfodol.

Ymunwch â ni yng Ngwesty Glen yr Afon House ym Mrynbuga am sesiwn Brecwast Busnes i ddysgu mwy am sut y gall Graddedigion Venture eich helpu i ddenu a chadw talent – heb unrhyw gost i chi.

Mae Deffro’n Ddisglair yn cynnig cyfle i fusnesau Sir Fynwy rwydweithio a dysgu mwy am sut i ddarganfod a gwella sgiliau eich gweithlu – a’r cyfan wrth fwynhau brecwast blasus!

Cyngor Arbenigol a Chymorth gyda Sgiliau’r Sector

Bydd Graddedigion Venture yn dechrau’r digwyddiad gyda’r Swyddog Datblygu Graddedigion, Geraldine O’Sullivan, a fydd yn trafod popeth am Recriwtio a Datblygu Graddedigion.

Meddai, “Mae Venture yn deall yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr wrth recriwtio – rydyn ni wedi penodi 200 o raddedigion i fusnesau ar draws y rhanbarth ac yn deall am beth maen nhw’n chwilio.”

“Bydd Deffro’n Ddisglair yn cynnig cyflwyniad gwych i chi i waith Venture ac yn tynnu sylw at y gronfa dalent enfawr o raddedigion sydd ar gael yn y rhanbarth ac sydd â’r potensial i gefnogi a datblygu ochr yn ochr â’ch sefydliad.”

Bydd Hyb Arloesedd Seiber yn cyflwyno ar bob peth seiberddiogelwch, gan gynnwys pam ei bod yn bwysig amddiffyn y wybodaeth ddigidol sy’n cael ei storio a’i throsglwyddo ar eich systemau.Bydd Busnes Sir Fynwy a Chyflogaeth a Sgiliau Sir Fynwy yn darparu cymorth busnes arbenigol.

Bydd Busnes Sir Fynwy yn darparu cyngor a chefnogaeth wedi’u targedu i fusnesau lleol yn y rhanbarth, tra bydd Cyflogaeth a Sgiliau Sir Fynwy yn cynnig cyngor ar sgiliau allweddol ac yn cyfeirio at gyfleoedd sgiliau sydd ar gael ar gyfer eich sefydliad.

Ychwanegodd James Woodcock, Rheolwr Mewnwelediad Busnes Busnes yn Sir Fynwy:

“Mae Brecwast Rise & Shine yn rhoi cyfle gwych i fusnesau yn Sir Fynwy ddarganfod sut y gallant elwa o’r Rhaglen Graddedigion Menter a chwrdd ag amrywiaeth o sefydliadau eraill sy’n darparu cymorth i fusnesau lleol.”

Annog Trafod a Dysgu

Daw’r cyflwyniadau i ben gyda Phanel Holi ac Ateb gyda Graddedigion Venture a chyflogwyr sydd wedi cymryd rhan yn rhaglen recriwtio a datblygu Venture, a ariennir yn llawn.

Bydd y panel yn agor y trafodaethau i ddangos i chi sut mae Venture wedi helpu busnesau i recriwtio’r dalent iawn ar gyfer y sefydliad – a sut gallwch chi weithio gyda Venture i wneud yr un peth.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Related Articles

Bŵtcamps Venture yn rhoi Hwb i Yrfaoedd mewn Technoleg

Y Diweddaraf am Sgiliau a Thalent yn Ne-ddwyrain Cymru

Dod â Chreadigrwydd i Seiberddiogelwch gyda Graddedigion Venture