Arloeswyr Ifanc

Buddsoddi mewn Arloeswyr Ifanc

Partneriaeth cyd-ariannu gydag Innovate UK

-Mae Prifddinas-ranbarth Caerdydd wedi ffurfio partneriaeth ag Innovate UK i gyd-ariannu’r Gwobrau Arloeswyr Ifanc – cystadleuaeth a gynlluniwyd i roi cyfle i ddyfeisiwyr ifanc ac entrepreneuriaid o bob cefndir wireddu eu gobeithion, eu breuddwydion a’u huchelgeisiau.

Ynglŷn â’r Rhaglen Arloeswyr Ifanc

Gydag ymchwil yn dangos bod hanner y bobl ifanc yn y DU yn credu bod eu hoedran yn rhwystr i lwyddiant busnes – a bron i draean heb yr hyder sydd ei angen arnynt i droi eu syniad yn realiti mae angen taer i feithrin a chefnogi ein harloeswyr ifanc.

Sefydlwyd Rhaglen a Gwobrau Arloeswyr Ifanc yn 2017 gan Innovate UK ac Ymddiriedolaeth y Tywysog.  Mae’n dathlu brwdfrydedd entrepreneuraidd a photensial aruthrol ein hieuenctid – gan feithrin y genhedlaeth nesaf o arbenigwyr a dylanwadwyr, cefnogi’r safbwyntiau newydd sydd eu hangen i herio normau derbyniol ac ysbrydoli trawsnewid cadarnhaol.

Mae’r Gwobrau’n rhoi cyfle i bobl ifanc 18-30 oed sydd â meddwl chwim, o gymunedau amrywiol ennill gwobr fawreddog sy’n dod â buddsoddiad ariannol o £5k, lwfans byw am ddau ddiwrnod yr wythnos, ynghyd â phecyn 1 flynedd amhrisiadwy o gymorth busnes wedi’i deilwra i anghenion penodol (fel y cyfryngau a chyfathrebu, hyfforddiant mewn cyflwyno, cynllunio busnes ac arweiniad ar rwydweithio).

Y Gystadleuaeth

Nod y gystadleuaeth hon yw dod o hyd i grŵp newydd o arloeswyr ifanc a all, gyda’n help ni, droi eu syniadau gwych yn fusnesau llwyddiannus.

Mae’r ceisiadau ar gyfer Gwobrau 2021/2022 bellach wedi cau – ond cadwch lygad am fanylion cystadleuaeth 2022/2023 ar y tudalennau hyn a chael gwybod mwy am y cynllun yma  Arloeswyr Ifanc – KTN (ktn-uk.org)

Darllenwch am straeon ysbrydoledig enillwyr 2020/21 yma Arloeswyr Ifanc-202021.pdf (ktn-uk.org)