Cysylltwch â Venture Graddedigion

Os hoffech gysylltu â Venture Graddedigion, cyflwynwch eich manylion a bydd un o'r tîm yn cysylltu â chi, diolch!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn sicrhau ein bod yn cyfathrebu â chi yn eich dewis iaith boed yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog dim ond i chi roi gwybod i ni pa un sydd well gennych. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn creu unrhyw oedi.

The Council welcomes correspondence in English and Welsh and we will ensure that we communicate with you in the language of your choice, whether that’s English, Welsh or bilingual as long as you let us know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to any delay.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad

Swyddfa'r Fargen Ddinesig, Ystafell 15, Canolfan Arloesedd a Thechnoleg Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7FQ