Sut mae’n gweithio

Isod yw strwythur y model derbyniad a fydd yn digwydd tair gwaith y flwyddyn

13 MEDI - 17 HYD

Casglu Cyfleoedd am Swyddi Ynghyd

Bydd tîm Venture Graddedigion yn brysur yn casglu swyddi posibl ynghyd drwy ddenu a rhyngweithio â busnesau.

Hyrwyddo Cyfleoedd Gwaith

18 HYD - 7 TACH

Bydd ein swyddi'n mynd yn fyw ac yn agor am geisiadau.

Llunio Rhestr Fer o Raddedigion

8 TACH - 6 RHAG

Bydd y broses o lunio rhestr fer yn dechrau, ac yna’r cyfweliadau a phenodi

Lleoliad Llwyddiannus

RHAGFYR 2021 YMLAEN

Bydd Venture Graddedigion yn cael eu cofrestru yn eu carfan a byddant yn dechrau eu Cymhwyster ILM.

WYTHNOS 1-6

Casglu Cyfleoedd am Swyddi Ynghyd

Bydd tîm Venture Graddedigion yn brysur yn casglu swyddi posibl ynghyd drwy ddenu a rhyngweithio â busnesau yn ystod wythnosau 1 i 6 o bob carfan.

WYTHNOS 4-8

Hyrwyddo Cyfleoedd Gwaith

Bydd ein rolau'n mynd yn fyw ac yn agor i geisiadau yn ystod wythnosau 4 i 8 a bydd ein Partneriaid Prifysgol Venture Graddedigion yn dechrau ymgysylltu â'u graddedigion

WYTHNOS 8-11

Llunio Rhestr Fer o Raddedigion

Mae'r broses o lunio rhestr fer yn dechrau, a gellir penodi ymgeiswyr!

Caiff y ceisiadau eu hadolygu a gellid gwahodd y rhai sydd ar y rhestr fer i:

  • Gyfweliadau Fideo
  • Canolfannau Asesu
  • Cyfweliadau Busnes
WYTHNOS 11-13

Lleoliad Llwyddiannus

Bydd Venture Graddedigion yn cael eu cofrestru yn eu carfan a byddant yn dechrau eu Cymhwyster ILM. Bydd tîm Venture Graddedigion yn llunio adroddiad ac yn adolygu data.

Rwy'n

Gyflogwr

Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaeth AM DDIM

Rwy’n

Fyfyriwr Graddedig

Dod yn Venture Graddedigion