Tîm Venture Graddedigion

Gemma Jones

Swyddog Datblygu Graddedigion

Leanna Davies

Swyddog Datblygu Graddedigion

Geraldine O’Sullivan

Swyddog Datblygu Graddedigion

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol yn P-RC