Graduate Quantity Surveyor - BECT Building Contractors

Location
Cardiff
Employer Name
BECT Building Contractors Limited
Application Deadline
19/03/2023
Salary
23k/year - 25k/year

BECT Building Contractors was founded in 1985 by four directors. Since our inception we have established an excellent reputation for project delivery in the construction sector. BECT’s consistent aim is to bring quality, innovation, and reliability to the disciplines of civil engineering, construction, refurbishment, and facilities management.


We are a friendly, dynamic, and driven company who focus on the needs of our clients whilst maintaining a diverse, well-trained, motivated, and happy workforce. You will become a valued and trusted employee.


You will be enrolled into our in-house Construction Graduate training programme, where you will be nurtured and motivated to progress at your own pace, whilst also being supported by Venture’s Career Accelerator Programme delivered in partnership with the University of South Wales and Open University - giving you the essential ‘future-ready’ skills to succeed. 


About the role


From day 1 you will feel part of our BECT family, and we hope you consider us to start and maintain your career in the construction industry. As a Graduate Quantity Surveyor, will be assisting in the control of cost and value from inception through to completion of a project including the administration of subcontracts and the production of internal and external valuations. 


About you (criteria)


·       You will be a recent Quantity Surveying Graduate, Construction Graduate, or Civil Engineering Graduate ideally with some knowledge of working with costs.

·       You will have good IT skills as well as being a good communicator and team player.

·       You will need to have a UK driver’s license.

 

 

In return, you will receive a starting salary of £23,000-£25,000 + benefits.


Apply with Venture Graduates today! 


Syrfëwr Meintiau Graddedig

– BECT Building Contractors

 

Lleoliad: Caerdydd

Cyflogwr: BECT Building Contractors

Dyddiad Cau: 19/03/2023

Cyflog: 23k/blwyddyn – 25k/blwyddyn


Sefydlwyd BECT Building Contractors ym 1985 gan bedwar cyfarwyddwr. Ers y dechrau rydym wedi sefydlu enw rhagorol am gyflawni prosiectau yn y sector adeiladu. Nod cyson BECT yw dod ag ansawdd, arloesedd a dibynadwyedd i ddisgyblaethau peirianneg sifil, adeiladu, adnewyddu a rheoli cyfleusterau.


Rydym yn gwmni cyfeillgar, deinamig, pwrpasol sy'n canolbwyntio ar anghenion ein cleientiaid wrth gynnal gweithlu amrywiol, llawn cymhelliant, hapus a hyfforddedig. Byddwch yn dod yn weithiwr gwerthfawr a fydd yn derbyn ein hymddiriedolaeth.


Byddwch yn cael eich cofrestru ar ein rhaglen hyfforddi Adeiladu mewnol ar gyfer Graddedigion, lle byddwch yn cael eich meithrin a'ch cymell i symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun, tra hefyd yn cael eich cefnogi gan Raglen Cyflymu Gyrfa Venture a ddarperir mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a'r Brifysgol Agored - bydd yn rhoi'r sgiliau 'parod ar gyfer y dyfodol' hanfodol i chi lwyddo.


Am y rôl


O'r diwrnod cyntaf byddwch yn teimlo'n rhan o'n teulu BECT, a gobeithiwn y byddwch yn ein hystyried i ddechrau a chynnal eich gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Fel Syrfëwr Meintiau Graddedig, Fel Syrfëwr Meintiau Graddedig, byddwch yn cynorthwyo gyda rheoli cost a gwerth o'r cychwyn hyd at gwblhau prosiect gan gynnwys gweinyddu is-gontractau a chynhyrchu prisiadau mewnol ac allanol

 


Amdanoch chi (meini prawf)


·       Bydd gennych radd Mesur Meintiau, Adeiladu neu Beirianneg Sifil ddiweddar ac yn ddelfrydol gyda pheth gwybodaeth am weithio gyda chostau.

·       Bydd gennych sgiliau TG da yn ogystal â bod yn gyfathrebwr a chwaraewr tîm da.

·       Bydd angen i chi gael trwydded yrru’r DU.

 

Yn gyfnewid, byddwch yn derbyn cyflog cychwynnol o £23,000-£25,000 + buddion eraill.


Gwnewch gais trwy Venture Graddedigion heddiw!

Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin