Graduate Game Developer - Borninastorm

Location
Cardiff
Employer Name
Borninastorm.uk
Application Deadline
19/03/2023
Salary
15/hour - 15/hour

Fantastic opportunity for a Technology Graduate to join BornInAStorm, a computer games developer in South Wales. They have just secured a contract to develop a computer game for the American Ultimate Disk League (AUDL) and are looking to appoint a team of 8-10 software developers, programmers, and designers to develop this exciting new game.


About the role


We offer a culture with forward thinking work methodologies, where you will benefit from a flexible, 4-day working week and a role that is entirely remote. We're looking for proactive developers who will be involved in multiple areas of the project, where you will be: 


·       Planning, executing and communicating scalable game mechanics

·       Working in an Agile workflow, including creating, time estimating, and maintaining tasks

·       Communicating with the team to help solve complex problems

·       Maintaining documentation alongside development


About you


You will be a recent Software Engineering Graduate, Technology Graduate, or Computer Games Development Graduate who can programme in C++.


In return, you will receive a salary of £15 per hour.

Apply today with Venture! 

Datblygwr Gêm Graddedig – BornInAStorm

 

Lleoliad: Caerdydd

Cyflogwr: BornInAStorm

Dyddiad Cau: 19/03/23

Cyflog: £15/awr – £15/awr


Cyfle gwych i rywun sydd â gradd mewn Technoleg i ymuno â BornInAStorm, datblygwr gemau cyfrifiadurol yn Ne Cymru. Maent newydd ennill cytundeb i ddatblygu gêm gyfrifiadurol ar gyfer yr American Ultimate Disk League (AUDL) ac maent am benodi tîm o 8-10 o ddatblygwyr meddalwedd, rhaglenwyr a dylunwyr i ddatblygu'r gêm newydd gyffrous hon.


Am y rôl


Rydym yn cynnig diwylliant gyda methodoleg gwaith blaengar, lle byddwch yn elwa o wythnos waith hyblyg, 4 diwrnod a rôl sy’n gwbl anghysbell. Rydym yn chwilio am ddatblygwyr rhagweithiol a fydd yn ymwneud â sawl rhan o'r prosiect, lle byddwch yn:


·        Cynllunio, gweithredu a chyfathrebu mecaneg gêm gellir addasu ei graddfa

·        Gweithio mewn llif gwaith Ystwyth, gan gynnwys creu, amcangyfrif amser, a chynnal tasgau

·        Cyfathrebu â'r tîm i helpu i ddatrys problemau cymhleth

·        Cadw dogfennaeth ochr yn ochr â datblygiad


Amdanat ti


Bydd gennych radd mewn Peirianneg Meddalwedd, Technoleg, neu Ddatblygu Gemau Cyfrifiadurol ac yn gallu raglennu yn C++.

Yn gyfnewid, byddwch yn derbyn cyflog o £15 yr awr.


Gwnewch gais heddiw trwy Venture!


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin